Joshua Camera

Joshua Camera

PEX Real Estate werd opgericht door Joshua Camera. Hij had in de loop der jaren gestaag een aanzienlijke vastgoedportefeuille opgebouwd, tot deze in 2017 dusdanige proporties had aangenomen dat PEX het leven zag. Sindsdien beheert PEX Real Estate de portefeuille en heeft het deze bovendien verbreed, met aankopen in onder meer Assen en Amsterdam. Het zwaartepunt ligt daarentegen nog steeds in de stad Groningen, waar Camera niet ver vandaan opgroeide.

Haren


Joshua Camera werd geboren op 17 december 1987 te Groningen. In het enkele kilometers zuidelijker gelegen Haren groeide hij op, samen met zijn vader, moeder, broer en zusje. Zijn ouders deden hun kinderen al vroeg inzien dat hard werken loont. Vanaf zijn vroege tienerjaren maakte Camera immers fulltime dagen in het Italiaanse restaurant dat zijn vader en moeder tot op de dag van vandaag uitbaten. Daar, in de familiezaak aan het Hoornsemeer aan de zuidkant van Groningen, kreeg hij al op jonge leeftijd goed zicht op wat het betekent om een onderneming te leiden. In navolging van zijn ouders koos Camera dan ook voor een leven als ondernemer, waarin hij wist dat tegenslagen onvermijdelijk zijn, maar waarin je altijd oog moet hebben voor mogelijkheden om ‘nee’ in ‘ja’ om te buigen.

IJssalon en -groothandel

Hoewel Joshua Camera aanvankelijk zijn ondernemingsdrang uitte in de aankoop, transformatie en verhuur, dan wel verkoop, van enkele Groningse woonhuizen, maakte hij na twee jaar een tussenstap. In 2008 zag Camera namelijk kans om de Harense ijssalon over te nemen van de toenmalige eigenaar. Hij onderbrak zijn opleiding aan het Groningse Noorderpoortcollege, verbouwde de salon en begon van achter de toonbank Italiaans schepijs te verkopen. Dat liep zo goed, dat deze ene ijssalon uitgroeide tot een keten, met franchisevestigingen in Groningen, Amsterdam en Utrecht.

Ook zette Camera in 2012 zijn eigen groothandel in schepijs op, die zelfs binnen enkele jaren het succes van de salons wist te overstijgen en bijna vijftig verschillende smaken in het assortiment had. Het was vervolgens de verkoop van deze ijsondernemingen, die Camera in staat stelden om zijn focus vanaf 2017 geheel te verleggen naar de vastgoedsector.

Focus op vastgoed

De eerste vastgoedaankopen van Joshua Camera stamden dan wel al uit 2006, maar de groei van de portefeuille kwam pas echt op stoom na 2013. De opbrengsten uit de ijssalons en -groothandel stak Camera zowel in de aankoop van bestaand vastgoed, als in de ontwikkeling van nieuwbouw. Deze beheer- en ontwikkelingstaken bevielen hem zo goed, dat hij besloot om in 2016 en 2017 afstand te doen van achtereenvolgens de ijssalons en de groothandel. Daarmee was de cirkel rond: voorheen hadden de rendementen van het vastgoed de ijsondernemingen mogelijk gemaakt, nu waren de zaken omgedraaid en gaf de verkoop van de salons en groothandel een impuls aan de vastgoedambities.

Van Groningen naar Assen en Amsterdam

De oprichting van PEX Real Estate vervolmaakte de vastgoeddroom van Joshua Camera. Daarmee wist hij bovendien zijn inmiddels omvangrijke persoonlijke vastgoedportefeuille verder te professionaliseren. Mede daardoor kon Camera vanaf 2019 ook projecten in Assen en later in Amsterdam aan de portefeuille toevoegen.

Locatie speelde daarin een belangrijke rol. Camera legt zich toe op de ontwikkeling en het beheer van appartementen en woonhuizen op A-locaties, bestemd voor het hogere huur- en koopsegment. Door de portefeuille te centreren in de centra van de grotere Nederlandse steden, is er nooit gebrek aan vraag. Daarbij streeft Camera met PEX bovendien naar kwalitatief hoogwaardige en tevens duurzame woningen, die niet alleen nu maar ook in de toekomst aan alle woonwensen voldoen.